Bloggar i skolan

 

Att använda bloggar – och andra sociala medier – i skolundervisningen är relativt nytt, men är definitivt på frammarsch. Om elever får skapa egna bloggar kan det vara ett sätt att exempelvis låta föräldrar och lärare följa elevernas skolgång. Om klassen åker på skolresa kan bloggen också användas som en resedagbok.

Andra sätt att använda bloggar i skolan kan vara

  • Reflektionsbloggar, där den enskilde eleven får reflektera över vad han/hon lärt sig och som endast är tillgänglig för berörda lärare.
  • Projektbloggar, där elever under ett längre projekt kan dokumentera sina resultat och sina framsteg som en del av den slutgiltiga redovisningen.
  • Sociala bloggar, där eleverna får skapa egna bloggar utifrån ett särskilt ämne och via den lära sig hur sociala medier fungerar under vägledning av en övervakande lärare.
  • Kursmålsbloggar, framför allt inom språkämnen, där eleverna kan redovisa vad de lärt sig inom ett skolämne. Dessa blogginlägg kan kommenteras av såväl läraren som av klasskamraterna, för att också träna på att ge och ta konstruktiv kritik.

En annan fördel med att använda sociala medier i skolan är att lärare får tillgång till en värld som ofta är stängd för vuxenvärlden, och därigenom motverka sådana saker som mobbning och ryktesspridning.

variant-landing-page-four