Lyckas med externa samarbeten i bloggen

Att driva en blogg är i dag precis som att driva vilket företag som helst. Du måste tänka på vad just dina marknadsmöjligheter innebär, och säkerställa att det finns en anledning för en stor mängd kunder (det vill säga läsare) att välja just din blogg. Att göra grundlig research inför externa samarbeten är en självklarhet.

Externa samarbeten är en stor del av den potentiella förtjänsten för bloggar i dag. Men hur ska du tänka kring dina samarbetspartners? Ska du hoppa på varje tåg som kommer eller finns det anledning att vara mer sparsmakad? Om du tackar ja till ett kommersiellt samarbete med en plastikkirurgisk aktör som Citadellkliniken, vad bör du tänka på då?

Målgrupp och fördjupade kunskaper

Först och främst: har du och din samarbetspartner liknande målgrupp? Är du en kvinnlig bloggare med inriktning skönhet och hälsa är svaret troligen ja, oavsett vilken ålderskategori dina läsare befinner sig i. Att använda sig av målgruppsanpassning är något som alla som jobbar med marknadsföring gör, till och med institutioner som Naturhistoriska riksmuseet och Moderna museet enligt denna artikel i DN.

En annan sak du ska ta i beaktande inför ett samarbete är hur väl påläst du är om ämnet. Att vara trovärdig som influencer är minst lika viktigt för ett externt samarbetsföretag som att vara säljande. Många företag letar efter långtgående samarbeten, och för att du ska kunna bidra med många kunder från din läsekrets över lång tid krävs att du kan variera dina sponsrade inlägg.

Att hålla koll på hur hela den bransch som din samarbetspartner är aktiv inom är ett bra sätt att kunna skapa säljande content som ligger utanför boxen. I fallet med plastikkirurgi kan du till exempel rapportera om att skönhetsbranschen står inför stora förändringar som [välkomnas av seriösa aktörer: https://www.dn.se/ekonomi/pandemin-ger-lyft-till-skonhetsfixerad-bransch/ ]. På så sätt kan du på ett seriöst sätt lyfta fram anledningar för läsaren att vända sig till just en sådan seriös och erfaren aktör som Citadellkliniken.

Det är också en god idé att noga gå igenom vilka förväntningar den andra parten har på ert samarbete. Glöm inte att mycket av kundrelationer handlar om att leva upp till, och gärna överträffa, de förväntningar kunden har på dig. Som bloggare arbetar du med en dubbel kundsituation. Förväntningarna du ska möta ligger både hos den av dina kunder som sponsrar ditt inlägg, samt den kund som läser inlägget. Det ligger i ditt intresse att hålla dig väl med båda sidor.

Stora vinstchanser för en seriös blogg

Du är säkert redan väl medveten om de stora ekonomiska möjligheterna som finns i bloggbranschen i dag. De största svenska bloggarna omsätter enorma summor, sett till den sammantagna verksamheten med produktutveckling och andra jobbmöjligheter som öppnar sig för den som är ansiktet utåt för en framgångsrik blogg.

Att arbeta seriöst med externa samarbeten är en nyckelfaktor i de framgångsrika bloggarnas verksamheter. Säkert har du sett skräckrapportering om omärkta reklaminlägg från många bloggare, som kanske resulterat i avbrutna samarbeten och minskade läsarsiffror. Ett företags långsiktiga verksamhet gynnas alltid av god press och goda kundrelationer, och det är värt att tänka på att detta gäller såväl dina externa samarbetspartners företag som din egen blogg.

variant-landing-page-four