Saker man inte bör blogga om

Att blogga är idag väldigt vanligt och det finns bloggar som hanterar alla möjliga ämnen. Genom bloggar kan man till exempel få reda på hur det är att vara en stor småbarnsfamilj, en modeintresserad trendsättare i storstaden eller en självförsörjande jordbrukare ute på landsbygden. Det finns helt enkelt otroligt mycket variation när det kommer till vilka ämnen som behandlas och därför är det svårt att ge ett generellt svar på vad man inte bör blogga om. Några gemensamma riktlinjer finns inte direkt för detta nya kommunikationssätt, till skillnad mot tidningar där journalister, skribenter och utgivare måste följa alla pressetiska regler. Trots det måste man som bloggare alltid hålla sig till svensk lag när det kommer till tystnadsplikt, hets mot folkgrupp, förtal och kränkningar. Det finns även andra regler som man måste följa som bloggare och man måste till exempel vara tydlig med när man postar sponsrade inlägg och när man marknadsför tjänster eller produkter.

Att blogga etiskt

Om man då följer det som lagen säger, vilket nämndes i föregående stycke, kan man då blogga om precis vad som helst? Svaret är ja, men med tillhörande eftertanke. Självklart måste man alltid använda sig av sin egen moraliska kompass när det kommer till vad som är okej att blogga om och vad man hellre bör hålla privat. Ett exempel på en diskussion som har blossat upp under senare år är om det är etiskt rätt att blogga om sina barn och publicera bilder på dem under tiden som de är så pass små så de inte kan ge sitt medgivande. Detta är något som man själv får bestämma som bloggare, men det är nog säkert att säga att man bör undvika att posta väldigt personliga detaljer om barnet. Arbetar man med människor på något sätt får man inte begå brott mot tystnadsplikt genom att blogga om personliga detaljer eller lägga upp bilder utan den berörda personens medgivande. Är man osäker på ifall det man ska publicera är ett brott mot tystnadsplikten är det givetvis bäst att låta bli att publicera det inlägget.

Att använda sunt förnuft och medmänsklighet

När det kommer till olyckor finns det inga direkta regler som säger att man inte får fotografera en olycksplats. Det blir allt vanligare att folk som ser en olycka reagerar genom att filma eller ta foton för att sedan sprida dem på sociala medier. Många som jobbar som ambulansförare, brandmän, i Bemanningsföretag Stockholm inom vårdyrket eller som läkare har berättat att de anser att det är ett oetiskt beteende. Trots att det inte finns någon lag som säger att man inte får göra så är det måhända ett beteende som inte är medmänskligt. Som bloggare har man en röst som potentiellt kan nå ut till många människor och därför är det en bra idé att fundera lite på var ens moraliska gränser ligger. Hur mycket ansvar har egentligen bloggare för den information de delger andra? Det är en fråga som kommer upp då och då och något definitivt svar finns egentligen inte, men det är nog säkert att säga att regler för blogginlägg kommer att bli hårdare i framtiden.